Acer 推出新款高端笔电 Aspire 8930G,四核心上阵

J Chiang
J Chiang
2009年01月1日, 晚上 07:00

[编译:CQ.1]Acer 更新了 8930G 系列笔电,新机种型号 8930G-7665 (好像电话号码 =.=)。

规格如下

* Intel Core 2 Quad Mobile Q9000 CPU
* 4GB DDR3 RAM
* 500GB 7200RPM SATA HDD
* NVIDIA GeForce 9700M /w 512MB
* Blu-ray DVD
* 18.4" 1920 x 1080 LCD

新机已经上市,售价 $1,800 美元,折合人民币 12,288。

[Via CNET]

[原文连接]
标签: 8930g, acer, aspire, gaming laptop, GamingLaptop