Beosound Level
Bang & Olufsen

Bang & Olufsen(B&O)近来的产品从 Soundbar耳机无线喇叭,在种类上可以说是五花八门,但一致的都是它简洁的设计与高贵的价格。今天的 Beosound Level 也不例外,是一台「便携式」的方型无线喇叭,让你可以放置在桌上、挂在墙上,或甚至拿到户外使用。其主要的卖点是它的模组化设计,这不仅方便维修,同时也让买家可以替换其无线模组等,来支持未来的新技术。

Beosound Level 是一支不用配合其他设备,就能独立运作的无线喇叭,同时具备蓝牙与 WiFi 连线,并支持 Airplay 2、Google Cast 及 Spotify Connect 等无线连接服务。它并且也有线入、光纤及乙太网络等有线连接方式供不需要移动它的人选用。其扁方形的设计让它可以平放于桌面上、置于书架上或是立挂于墙上,取决于是平放还是直放,Beosound Level 能自动在 180 度发声及 360 度发声间进行切换。

Gallery: Bang & Olufsen Beosound Level speaker | of 45 Photos

 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen
 • Bang & Olufsen Beosound Level
  Bang & Olufsen Beosound Level
  图片来源: Bang & Olufsen

外观上,Beosound Level 拥有着铝质的边框,搭配布料或天然橡木的覆面。控制按键都是整合在边框之中,并且通过触控手势来操作按键。Level 并且内建有接近感应器,在你靠近时会「点亮」侧面的灯光,并且会根据当时的时间来自动调节亮度。在「一般音量」下,Beosound Level 号称有 16 小时的电力,并且可以靠着智能分析用户习惯,调整音量及调音来节约电力。充电器被设计成是磁吸式的,让它更容易随时取下带走,同时整台机器都达到 IP54 防水防尘,让你可以安心在户外使用。

Beosound Level
Bang & Olufsen

在里面是五个单体组成的阵列,共有两个四寸低音单体、一个二寸全域单体及两个 0.8 寸高音单体,在低音的部份可以输出 79dB 的音量,而中音则是可达 96dB。不过,最特别的还是它的模组化设计,可以从来个方向来延长 Beosound Level 的使用寿命。在一方面,独立的可替换式串流模组目前就已经内建了充足的运算能力,可以通过软件升级来提供新的功能支持;而当未来有新一代的 WiFi 或蓝牙技术推出时,也可以整个模组换掉,来支持新的技术。而在另一方面,半消耗品的零件像是电池等也设计成了独立模组,让用户可以自行简单进行更换。这些改变让 B&O 号称 Beosound Level 可以耐用「数十年」之久。

Beosound Level 共有银色铝框配深灰色织物覆面和金色铝框配浅色橡木覆面两个版本,前者定价 US$1,999,后者定价则为 US$2,299。用来壁挂的框架还要稍晚才会推出,并且 B&O 答应未来还会再推出其他颜色和材质的覆面材料供买家选购。